Jeg arbejder dagligt med en lang række startups. De fleste er drevet af studerende. De unge mennesker som står bag hver enkel startup, arbejder alle på en idé. Stor som lille – god som dårlig.

En ting har jeg kunne erfare ud fra mit arbejde med disse studenter-iværksættere, såvel som ved mit arbejde med ikke-studerende er, at rigtig mange af dem samler på underbukser. Ja du læste rigtig – underbukser. Indrømmet, det er ikke i bogstavelig forstand, så lad mig forklare hvad jeg mener.

Jeg ser mange teams med gode og kompetente evner, samtidig med de arbejder med, hvad jeg mener er en god idé. Der er altså med andre ord potentiale for noget STORT. Selvfølgelig kan mindre også gøre det.

Desværre sker der som ofte for lidt progression. Dette skyldes ud fra hvad jeg kan observere, manglende eksekvering. Der ligges ofte en stor arbejdsindsats i det for det enkelte team, men tiden og ressourcerne bliver desværre anvendt forkert. Jeg forsøger efter bedste evne at tiltale denne problemstilling for de teams jeg arbejder med, så de forhåbentlig kan flytte sig endnu hurtigere med deres startup.

Fornyligt fandt jeg, eller rettere lyttede jeg mig til en formulering af samme problemstilling. I bogen “Level Up Your Life: How to Unlock Adventure and Happiness by Becoming the Hero of Your Own Story” af Steve Kamb, tegner han et billede, der illustrere ovenstående på genial vis.

Han refererer til en ældre afsnit af komedieserien South Park, hvori der stiftes bekendtskab med en flok “Underpants Gnomes”. Disse gnomer stjæler hver nat underbukser, fra intetanende sovende mennesker. Det fremgår ikke tydeligt hvad disse underbukser skal bruges til, men de stjæler dem altså hver nat.

På et tidspunkt i afsnittet bliver de konfronteret med hvorfor de stjæler disse underbukser. Herefter giver de et indblik i deres “masterplan”, som du kan se på billedet nedenfor.

Deres plan er inddelt i 3 faser.

  1. Collect underpant
  2. ?
  3. Profit

Da de bliver spurgt ind til fase 2, kan de ikke forklare denne fase nærmere. De indsamler altså en masse underbukser, med det formål at skabe profit i fase 3, men vejen dertil kender de ikke.

Steve Kamb beskriver fase 1, som fasen hvor der indsamles en masse viden og vi arbejder på at dygtiggøre os indenfor et specifikt område. Fordi vi bruger alt vores tid på denne fase (indsamle underbukser), kommer vi aldrig til selve eksekveringen (fase 2). Det er i denne fase vi skal teste vores viden og/eller vores idé, ved at turde involvere omverdenen, bl.a. vores kunder og modtage deres feedback.

Uden denne eksekvering (fase 2), vil vi aldrig nå til fase 3.

Så hvis du bruger alt din tid på at indsamle underbukser, så sørg for hurtigst muligt at komme videre til fase 2. Kun derved kan du teste din idé og kun derved kan du komme videre!